0985 059 805     info.vce.vn@gmail.com/info@vcewater.com vcewater.com    vcewater.com Contact Us Videos FAQ

Quy Trình Vệ Sinh Cáu Cặn Nồi Hơi

Vệ sinh tẩy cáu cặn nồi hơi

Một số thông tin về nồi hơi cần vệ sinh:
+ Vật liệu nồi hơi: thép, gang, cao su (ron), đồng (van),...
+ Thành phần cáu cặn nồi hơi: cặn canxi, gỉ sét, magie,...
+ Độ dày lớp cặn thông thường > 1 mm


Mục đích vệ sinh cáu cặn nồi hơi:
Nồi hơi hoạt động lâu ngày đẫn đến bình trạng cáu cặn đóng bám trên bề mặt trao đổi nhiệt. Cáu cặn gây các tác động lớn đến nồi hơi:
+ Giảm hiệu suất làm việc của nồi hơi, gây hao phí nhiên liệu.
+ Gây ra các hiện tượng ăn mòn cục bộ (ăn mòn điểm), giảm tuổi thọ nồi hơi.
Quá trình vệ sinh loại bỏ cáu cặn nồi hơi rất cần thiết và cần được đưa vào lịch trình bảo trì sửa chữa định kỳ của nhà máy.


Hóa chất sử dụng:
ULTRA BL DESCALER – P/N: VCE-010005
Hóa chất tẩy cặn mạnh có thành phần chống ăn mòn. Chuyên dụng vệ sinh cáu cáu cặn nồi hơi.

Các bước vệ sinh tẩy cáu cặn nồi hơi 
- Cấp nước mới vào nồi hơi đến gần ngập các ống trong nồi hơi (khoảng 70% thể tích nồi hơi, tránh tình trạng bị tràn khi châm hóa chất.)
- Bật bơm tuần hoàn kiểm tra rò rỉ của hệ tuần hoàn. Bơm tuần hoàn phải hoạt động liên tục trong suốt quá trình vệ sinh.
Tiến hành bơm hóa chất ULTRA BL DESCALER vào nồi hơi qua cửa người (1).
  + Hóa chất được bơm từ từ vào nồi hơi: Mỗi lần châm sử dụng 20% lượng hóa chất sử dụng. Cứ sau 30 phút châm một lần cho đến khi hết hóa chất.
  Ghi chú: Bơm tuần hoàn phải liên tục hoạt động trong thời gian châm hóa chất.

- Tiếp tục bơm tuần hoàn trong thời gian 2-3 giờ sau khi châm hết hóa chất.
- Kết thúc quá trình vệ sinh bơm tuần hoàn.
- Bơm xả bỏ toàn bộ nước và hóa chất trong nồi hơi. Mở cửa đáy (3). Vệ sinh đáy nồi hơi.
- Tráng rửa nồi hơi cho đến khi nước trong nồi hơi đạt các chỉ tiêu:
  +  Nước nồi hơi phải trong
  +  Các chỉ tiêu pH, TDS, EC nước trong nồi hơi sai lệch không vượt quá 20% so với nước cấp tráng rửa
- Kết thúc quá trình tẩy cáu cặn nồi hơi

Download Quy Trình Tẩy Cáu Cặn Nồi Hơi Chi Tiết
 
Ứng Dụng
Key Features of Descalers from VCE

Phân hủy sinh học Không gây tác động đến môi trường.

An toàn Không gây hại người sử dụng. Không độc hại.

Tiết kiệm so với các sản phẩm và phương pháp vệ sinh khác.

Nhanh Thiết bị được làm sạch trong vài giờ.

Chống ăn mòn mạnh mẽ Tỉ lệ ăn mòn thấp nhất trong các lại sản phẩm tẩy cặn

Chất tẩy rửachất thẩm thấu mạnh mẽ