0985 059 805     info.vce.vn@gmail.com/info@vcewater.com vcewater.com    vcewater.com Contact Us Videos FAQ

Công Trình Vệ Sinh Chiller - First Solar

Vệ Sinh Cáu Cặn Chiller

Vệ sinh chiller với tình trạng cặn silicat
- Hóa chất tẩy cặn silicat
( Thông tin tại đây )
- Kết hợp vệ sinh thủ công bằng máy đánh ốngCông Trình
Key Features of Descalers from VCE

Phân hủy sinh học Không gây tác động đến môi trường.

An toàn Không gây hại người sử dụng. Không độc hại.

Tiết kiệm so với các sản phẩm và phương pháp vệ sinh khác.

Nhanh Thiết bị được làm sạch trong vài giờ.

Chống ăn mòn mạnh mẽ Tỉ lệ ăn mòn thấp nhất trong các lại sản phẩm tẩy cặn

Chất tẩy rửachất thẩm thấu mạnh mẽ